Służba ochrony

W ochronie osób i mienia i pracownicy podejmują  wszystkie zadania dotyczące ochrony i bezpieczeństwa. 

W zakresie całodobowego lub godzinnego zabezpieczenia obiektów  proponujemy:

-   ochronę kompleksów handlowych, 
-   zakładów przemysłowych,
-   ochrona banków,
-   służby wartownicze i portierni,
-   zmotoryzowane służby patrolowo - interwencyjne,
-   ochrona imprez masowych,
-   ochrona VIP,
-   konwoje i inkaso wartości pieniężnych,
-   konwoje przedmiotów wartościowych
-   przechowywanie wartości.

    Czynności te wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników ochrony, wyposażonych w sprzęt ochrony osobistej oraz indywidualne środki łączności. Wszyscy pracownicy są umundurowani według potrzeb naszych klientów. 

Konwoje i inkaso

    Konwojowanie wartości pieniężnych i innych wykonywane są przez uzbrojone formacje ochronne według  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia oraz rozporządzenia MSWiA dotyczącego warunków, jakim powinny podlegać konwojowane wartości Dz.U. nr 129, poz. 858 z 1998 r. 


Szanowni Państwo posiadane przez naszą firmę wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony majątku w obiektach przemysłowych, handlowych i biurowcach pozwala zapewnić usługę na wysokim poziomie. Dążymy, aby nasi pracownicy chroniący obiekty cechowali się odpowiedzialnością, i pozytywnym nastawieniem do otoczenia, odznaczali się miłą powierzchownością i odpowiednią sprawnością fizyczną, działali w dyskretny, nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki sposób oraz cechowali się zdecydowaniem i stanowczością w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń. Jesteśmy firmą opartą na solidnych podstawach i doświadczeniu. Zatrudniamy wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników mających wieloletnie doświadczenie pracy w Policji, innych służbach porządkowych czy formacjach obronnych. Zapewniamy Państwu dobrze przeszkolonych pracowników ochrony z licencjami.