Sporządzanie planów ochrony

Na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia mamy uprawnienia i doświadczenie w sporządzaniu planów ochrony. Dokonujemy pełnej analizy aktualnego stanu bezpieczeństwa obiektów i na jej podstawie proponujemy klientom szereg działań prawnych, organizacyjnych, technicznych mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 


Technika alarmowa i zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych


- projektowanie i montaż systemów alarmowych włamania i napadu,
- projektowanie i montaż telewizji dozorowej łącznie z przesyłaniem wizji na odległość,
- podłączenie alarmów do Stacji Monitorowania Alarmów,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W systemach alarmowych wykorzystujemy urządzenia o najwyższym światowym standardzie, takich firm jak Aritech, DSC, Alarmcom, Satel. Wszystkie stosowane przez nas urządzenia posiadają wszelkie polskie certyfikaty jak też znak CE, daje to gwarancję pewności i skuteczności działania. 
Jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać każde zabezpieczenie techniczne zlecone przez klienta. Mamy wieloletnie doświadczenie w zabezpieczaniu Jednostek Wojskowych.

 

Monitoring systemów alarmowych

Dysponujemy  Stacją Monitorowania Alarmów. Monitoring systemów alarmowych włamania i napadu realizujemy wykorzystując łącza komputerowe, monitoring radiowy Nokton - posiadamy własną częstotliwość radiową,  jako najnowocześniejsze rozwiązanie techniczne.
Stosowane przez nas łącze radiowe pozwala na całodobowy nadzór nad wszystkimi urządzeniami systemu alarmowego, nadzór nad łączem komutowanym, jest odporne na zakłócenia oraz klonowanie sygnału, pozwala także na przesłanie wiadomości do czterech różnych odbiorców, np. stacja monitorowania, grupa interwencyjna, właściciel firmy, klient, serwisant systemu.

Posiadamy również system monitorowania satelitarnego GPS, dzięki któremu możemy monitorować wszystkie pojazdy oraz cenne przesyłki. Dzięki załączonym do programu mapom terenu jesteśmy w stanie określić położenie każdego pojazdu z dokładnością nawet do kilku metrów.

Korzyści wynikające z systemu monitorowania z grupą interwencyjną:

-  Niska cena usługi, wysoka jakość,
-  Szybka reakcja na alarm, co zapobiega zniszczeniu mienia, jego utracie lub utracie życia,
-  Zabezpieczenie obiektu po zdarzeniu,
-  Wysokie zniżki w ubezpieczeniu mienia (nawet do 60%),
-  Duże prawdopodobieństwo zatrzymania sprawców zdarzenia.


Szanowni Państwo posiadane przez naszą firmę wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony majątku w obiektach przemysłowych, handlowych i biurowcach pozwala zapewnić usługę na wysokim poziomie. Dążymy, aby nasi pracownicy chroniący obiekty cechowali się odpowiedzialnością, i pozytywnym nastawieniem do otoczenia, odznaczali się miłą powierzchownością i odpowiednią sprawnością fizyczną, działali w dyskretny, nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki sposób oraz cechowali się zdecydowaniem i stanowczością w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń. Jesteśmy firmą opartą na solidnych podstawach i doświadczeniu. Zatrudniamy wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników mających wieloletnie doświadczenie pracy w Policji, innych służbach porządkowych czy formacjach obronnych. Zapewniamy Państwu dobrze przeszkolonych pracowników ochrony z licencjami.