Usługi Utrzymania Czystości w obiektach handlowych, bankach, biurowcach itp. 

Powyższe usługi wykonujemy już w obiektach bankowych, centrach handlowych i innych obiektach. W chwili obecnej z myślą o naszych obecnych i przyszłych klientach wprowadzamy na rynek dwie usługi dodatkowe: Ubezpieczenia Majątkowe i Życiowe (jako przedstawiciel kilku firm ubezpieczeniowych) oraz Opieka Zdrowotna z zakresu Medycyny Pracy na bazie wykupionego przez Naszą Firmą Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki temu nasi klienci nie będą musieli martwić się o zdrowie i kondycję swoich pracowników. 

Gwarantujemy wysoką jakość wykonywanych usług oraz zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których moglibyśmy wejść w trakcie wykonywania zlecenia

 


 

POMIESZCZENIA BIUROWE, OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
(URZĘDY, BANKI, ITP.)


Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, sal narad, sal obsługi klienta i sal operacyjnych polegające na:

         - odkurzaniu wykładzin, 
         - myciu i czyszczeniu podłóg, 
         - usuwaniu kurzu z mebli, półek, parapetów itp., 
         - myciu szklanych ścianek działowych, 
         - odkurzaniu urządzeń biurowych, telefonów, lamp, krzeseł, 
         - opróżnianiu i myciu śmietniczek, popielniczek, 
         - wymianie worków na śmieci, 
         - wycieraniu luster, poręczy, okuć drzwiowych i okiennych 


Codzienne sprzątanie pomieszczeń ogólnodostępnych (tj. hale, ciągi komunikacyjne) polegające na:

         - czyszczeniu podłóg, 
         - myciu schodów, 
         - myciu ścian pokrytych glazurą, 
         - opróżnianiu i myciu śmietniczek, popielniczek, 
         - wymianie worków na śmieci, 
         - czyszczeniu poręczy i okuć drzwiowych, 
         - myciu drzwi głównych wejść, czyszczeniu parapetów itp. 

Codzienne sprzątanie toalet i WC polegające na:

         - czyszczeniu i myciu armatury oraz urządzeń sanitarnych, 
         - myciu podłóg, luster, lamp, drzwi i ścian pokrytych glazurą, 
         - opróżnianiu i myciu śmietniczek, popielniczek, 
         - wymianie worków na śmieci, 
         - dezynfekowanie środkami usuwającymi bakterie, grzyby, wirusy, 
         - uzupełnianiu zapasu w pojemnikach mydła w płynie, papieru toaletowego, 
           ręczników papierowych 

Czynności wykonywane 1 raz w tygodniu:

         - usuwanie pajęczyn, 
         - odkurzanie i mycie trudno dostępnych miejsc, zakamarków, kaloryferów, 

Prace okresowe
, wykonywane zazwyczaj 2 razy do roku:


         - mycie okien, 
         - pranie wykładzin dywanowych i tapicerki meblowej, 

Istnieje możliwość modyfikacji podstawowego pakietu usług zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta.

 


 

ZAKLADY PRODUKCYJNE 

Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych - jak w przykładzie powyżej.
Codzienne sprzątanie pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych itp. polegające na:

         - opróżnianiu i myciu śmietniczek, 
         - wymianie worków na śmieci, 
         - zamiataniu posadzek, 
         - czyszczeniu i myciu ciągów komunikacyjnych, 

Codzienne sprzątanie salonu sprzedaży, punktu wydawania części, zaplecza polegające na:
         - opróżnianiu i myciu śmietniczek, popielniczek, 

         - czyszczenie podłóg, 
         - mycie drzwi, czyszczenie okuć drzwiowych, parapetów, blatów

Cotygodniowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, produkcyjnych itp. polegające na: 

         - odkurzaniu i myciu trudno dostępnych miejsc, zakamarków, kaloryferów, 
         - czyszczeniu parapetów, itp., 
         - zmywaniu parkietu (1-2 w tygodniu), 
         - czyszczeniu sprzętu biurowego,

Codzienne sprzątanie toalet i WC, szatni, natrysków, pomieszczeń socjalnych oraz jadalnipolegające na: 

         - czyszczeniu i myciu armatury i urządzeń sanitarnych, 
         - dezynfekowaniu środkami usuwającymi bakterie, grzyby, wirusy, 
         - opróżnianiu i myciu śmietniczek, popielniczek, 
         - wymianie worków na śmieci, 
         - uzupełnianiu zapasu w pojemnikach mydła w płynie, ręczników papierowych i 
           papieru toaletowego, 
         - myciu podłóg, luster, lamp, drzwi, 
         - myciu blatów, stołów, krzeseł, 

Cotygodniowe sprzątanie toalet i WC, szatni, natrysków, pom. socjalnych oraz jadalnipolegające na: 

         - czyszczeniu glazury, 
         - myciu trudno dostępnych miejsc, zakamarków, kaloryferów.

Prace okresowe - ustalane w drodze negocjacji według potrzeb klienta. Istnieje możliwość modyfikacji podstawowego pakietu usług zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta.

 


 

POZOSTAŁE USŁUGI:

         - pranie żaluzji pionowych, 
         - czyszczenie dywanów i wykładzin dywanowych na sucho, 
         - utwardzanie powierzchni akrylem, 
         - koszenie trawników i pielęgnacja terenów zielonych, 
         - dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, 
         - utrzymanie w czystości pomników (w tym nagrobków), 
         - sprzątanie klatek schodowych w blokach