Będąc Rzeczoznawcą Technicznej Ochrony Osób i Mienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Systemów Zabezpieczeń „POLALARM” Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, oferujemy

-  badanie bezpieczeństwa obiektów: analizy zagrożeń, szacowanie ryzyka, 

-  opracowywanie wytycznych, koncepcji, założeń bezpieczeństwa, 

-  opracowywanie i ocenę kosztorysów, w tym inwestorskich, 

-  badanie i opiniowanie systemów alarmowych, opracowywaniem ekspertyz, udzielanie porad technicznych, 

-  ocena ofert zgłaszanych do przetargu, zgodnie z wymaganiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 

-  prowadzenie nadzorów technicznych nad instalacjami systemów zabezpieczeń oraz uczestnictwem w odbiorach.